Nanatsu no Taizai Original soundtrack

Nanatsu no Taizai Original soundtrack

Tracklist 

01. Perfect Time
02. Nanatsunotaizai
03. Dragonsin
04. Mazinzokufukkatsudou
05. Seikishi
06. Yosei Ba
07. Mazinnochi
08. Kangokufour
09. Erionesu
10. Dameoris
11. Epk
12. Dianeandkatarose
13. Kenkamatsuri
14. Oukokuhelbram
15. Gilthunder
16. Ragesin
17. Nanatsunotaizai

Nanatsu no Taizai Original soundtrack

 

Nanatsu no Taizai Original soundtrack

Nanatsu no Taizai Original soundtrack

Tracklist 

01. Perfect Time
02. Nanatsunotaizai
03. Dragonsin
04. Mazinzokufukkatsudou
05. Seikishi
06. Yosei Ba
07. Mazinnochi
08. Kangokufour
09. Erionesu
10. Dameoris
11. Epk
12. Dianeandkatarose
13. Kenkamatsuri
14. Oukokuhelbram
15. Gilthunder
16. Ragesin
17. Nanatsunotaizai

Nanatsu no Taizai Original soundtrack

 

También te podría gustar...

Deja un comentario