Etiquetado: Tony Taka

2

Girls Girls Girls! 7

Esta edicion de Girls Girls Girls! es la de aniversario y recoge el trabajo de 52 artistas, entre ellos Mikeou, Noritama, Hinayuki Usa, MALINO, Kagome, KEI, Fuyuno Haruaki, Hayase Akira, Matayoshi,Mikeou, Shiki Douji,  Watanabe Akio, Kobuichi,...